Yasal Uyarı ve Site Kullanım Koşulları

 

YASAL UYARI

Sayın ziyaretçi/kullanıcı;

Skills in Healthcare Sağlık Ür. Paz. ve Tan. Hizm. A.Ş. ( SKILLS) ALPHEGA web sitesine hoş geldiniz. Alphega web sitesinden portala giriş yapan her kullanıcı ve web sitesini ziyaret eden ziyaretçi  işbu yasal uyarı metninde yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bu web sitesinin amacı, SKILLS ve dahil olduğu şirketler grubunun müşterisi olan eczacılar ve işbirliği içinde bulunduğu tedarikçilerinin, üyelik ve hizmet koşullarını kabul etmeleri durumunda kendilerine tanımlanacak kullanıcı adı ve şifre ile Alphega portalı içinde yer alan tüm içeriklerden faydalanmalarını sağlamaktır.

Hizmet ve üyelik sözleşmesi, kullanıcılara ayrıca sunulur ve karşılıklı olarak imza altına alınır. SKILLS, tüm Alphega portalı kullanıcılarının bilgilerini taraflar arasında daha önce kurulmuş sözleşme ilişkisi çerçevesinde temin etmektedir. Bu bilgiler çerçevesinde kullanıcıya özel kullanıcı adı ve parola üretilir ve kullanıcıya teslim edilir. Bu bilgiler vasıtasıyla Alphega portal içeriğine erişen kullanıcı, aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde bu portal içeriğinden yararlanır. Taraflar arasında imzalanacak hizmet ve üyelik sözleşmesi hükümleri saklıdır.

 

SİTE KULLANIM KOŞULLARI

 1. Bu web sitesinin içeriği Alphega portalı ve Alphega portalından üye eczane ve tedarikçilere sunulan hizmetlere ilişkin genel bilgi vermek ve bu hizmetleri sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Alphega portalı, Skills in Healthcare Sağlık Ür. Paz. ve Tan. Hizm. A.Ş. ( SKILLS olarak anılacaktır) şirketi tarafından kendisi ve grup şirketleri için yöneltilmektedir. Bu sitenin tüm yasal hakları Skills in Healthcare Sağlık Ür. Paz. ve Tan. Hizm. A.Ş.’nin dahil olduğu şirketler topluluğuna aittir.
   
 2. Alphega.com.tr  web sitesinin ( web sitesi olarak anılacaktır) virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı Alphega’nın web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan veya dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
   
 3. SKILLS, bu web sitesinde yer alan bilgilerin ve olguların ilk olarak yayımlandıklarında doğru ve güncel olmasını sağlamak üzere gerekli tüm özeni göstermiştir. Bununla birlikte, Alphega bu bilgileri güncellemeyi veya düzeltmeyi taahhüt etmez. Alphega, bu web sitesinde yer alan bilgilerin (mal ve hizmetlere ilişkin bilgiler dahil) doğruluğuna ya da eksiksizliğine ilişkin herhangi bir açık veya zımni beyan ya da garantide bulunmaz. Alphega herhangi bir bildirimde bulunmaksızın dilediği an bu web sitesindeki materyalleri değiştirme, çıkarma veya yerlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
   
 4. SKILLS, bu web sitesi veya içeriği bilgilerin kullanımı ya da bunlara güvenilmesi nedeniyle doğan doğrudan veya dolaylı zararlardan ötürü herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
   
 5. Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu veya resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya kulacının Skills in Healthcare Sağlık Ür. Paz.ve Tan. Hizm. A.Ş. sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde Skills in Healthcare Sağlık Ür. Paz.ve Tan. Hizm. A.Ş., kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.
   
 6. Bu sitedeki bazı bağlantılı metin linkleri SKILLS denetiminde olmayan web sitelerine sizi yönlendirebilecektir. Bunlardan herhangi birini aktif hale getirdiğinizde bu web sitesinden çıkacak olup SKILLS’in bu web siteleri üzerinde herhangi bir denetimi söz konusu değildir ve SKILLS kendi denetiminde olmayan web sitelerindeki materyaller bağlamında herhangi bir sorumluluk veya yükümlülüğü kabul etmeyecektir.
   
 7. Alphega web sitesinin tüm içeriği; logo, metin, grafik, resimler, fotoğraflar, şekiller, teknik çizimler, sesli klipler, animasyon, video ve müzik kayıtları, yazılımlar, program kodları; dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar; sitenin toplama, düzenleme ve montaj bazında içerik derlemelerinin tamamı; endüstriyel tasarımı bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü haklar dahil olmak üzere yalnızca SKILLS ve dahil olduğu şirketler topluluğuna ait olup, halen mevcut ve yürürlüğe girecek tüm T.C. mevzuatı, uluslararası telif hakkı ve marka yasaları ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altındadır.
   
 8. Yukarıda sayılan unsurların SKILLS’in yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır.
   
 9. Ancak kullanıcılar, bu sitede duyurulan tüm haklar saklı kalmak koşuluyla kullanıcılar kendi kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçları için malzeme indirebilir, Duvar Kağıdı, Ekran Koruyucu, Tanıtım Filmi ve Broşür'leri kendi kişisel kullanımları için yükleyebilirler. Burada yer alan hiçbir husus SKILLS  veya üçüncü bir tarafın patent ya da ticari markası kapsamındaki herhangi bir lisansın veya hakkın ima, hukuki engel veya başka surette verildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Yukarıda açıkça belirtilen durumlar haricinde, burada yer alan hiçbir husus SKILLS veya dahil olduğu şirketler topluluğunun telif haklarına ilişkin herhangi bir lisans ya da hakkın verildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.
   
 10. Bu web sitesinde kullanılan tüm marka isimleri, ürün ve hizmet adları ile unvanlar Alphega dahil olmak üzere ilgili hamillerinin ticari marka ve ticari isimleridir. SKILLS bu web sitesinde yer alan üçüncü taraf ticari markalarında herhangi bir mülkiyet veya ortaklık iddiasında bulunmaz. Böylesi üçüncü taraf ticari markaları salt ilgili hamillerinin ürün ve hizmetlerini tanımlamak amacıyla kullanılmış olup bu markaların kullanımından SKILLS veya dahil olduğu şirketler topluluğu adına bir sponsorluk veya onay manası çıkartılmayacaktır. 
   
 11. SKILLS tarafından bu web sitesinde yayımlanan bir belgeyi görüntüleyenin sorular, görüşler, öneriler veya materyal içeriğine ilişkin benzeri geri bildirim verileri dahil olmak üzere bilgi içerecek şekilde yanıt vermesi halinde, söz konusu bilgiler gizli olmayan mahiyette kabul edilecek ve bu bilgilere ilişkin herhangi bir sorumluluğumuz olmayacak, herhangi bir sınırlama olmaksızın bu bilgileri çoğaltma, kullanma, ifşa etme ve dağıtma serbestimiz olacaktır. Böylesi bilgilerde yer alan fikir, konsept, know-how veya teknikleri bu bilgileri içeren ürünleri geliştirme, üretme ve pazarlama dahil ancak salt bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü amaçla kullanmakta serbest olacağız.
   
 12. Bazı durumlarda, şahsınıza özel olmayan bilgileri toplanabilir. Bu tip bilgilere örnek olarak kullandığınız internet browser'ın türü, işletim sisteminiz, Site'mize linkle ya da ilanla ulaştığınız sitenin domain ismi verilebilir.
   
 13. Alphega web sitesi, "kullanım şartları"nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen veya yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektirOluşabilecek ihtilaflar halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri yetkili olup SKILLS’in tüm kayıtları kesin delil vasfında kabul edilir